11 casussen voor de jeugdgezondheidszorg

Oefenen met de Meldcode
Wat: 

Leren werken met de meldcode. De opdracht is om de stappen van de meldcode door te lopen aan de hand van op de specifieke beroepsgroep toegesneden casuïstiek.Verschillende cases door beroepsverenigingen zelf aangeleverd. O.a. uit het basisonderwijs, Jeugd GGZ, MWD, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming, kinderfysiotherapie, interne begeleiders, logopedie, psychologen, tandartsen, kinderopvang en cases over oudermishandeling en eergerelateerd geweld.

Doel: 

Leren werken met de meldcode. De opdracht is om de stappen van de meldcode door te lopen aan de hand van op de specifieke beroepsgroep toegesneden casuïstiek.

Duur: 

1 uur.

Voor wie: 

Voor (aankomende) professionals.

Niveau:

Toepassing: 

De casuïstiek is inzetbaar binnen een training of lessituatie. De opdrachten corresponderen met de competenties Leren Signaleren: signaleren, handelen, samenwerken en evalueren, voornamelijk gericht op het vergroten van de vaardigheden.