11 casussen voor de jeugdgezondheidszorg

Oefenen met de Meldcode
Wat: 

Elf casussen over kindermishandeling die onderdeel zijn van Training Werken met de Meldcode voor professionals in jeugdgezondheidszorg.

Doel: 

Aan de hand van casussen professionals in jeugdgezondheidszorg trainen in omgaan met signalen van kindermishandeling voor gebruik meldcode huiselijk geweld.

Duur: 

Niet van toepassing.

Voor wie: 

Professionals jeugdgezondheidszorg deelnemend aan training Werken met de Meldcode. Binnen het onderwijs goed te gebruiken door met behulp van casuïstiek kindermishandeling te leren signaleren.

Niveau:

Toepassing: 

Te gebruiken samen met het casuïstiekformat (zie...)

Vindplaats: 

Bovenstaand genoemde casussen staan beschreven in dit document.